Vải giả da, simili giả da, da PU, vải nỉ giả da bọc ghế

 • Simili bọc ghế sofa 77008F-02. Da PU bọc ghế, simili giả da bọc ghế, vải nỉ giả da bọc ghế

  Mã: 77008F-02

  Giá: Liên hệ

  Kho: Chờ nhập

  Số lượng kho: 0 m

  Số lượng: m

 • Simili bọc ghế sofa 77008F-03. Da PU bọc ghế, simili giả da bọc ghế, vải nỉ giả da bọc ghế

  Mã: 77008F-03

  Giá: Liên hệ

  Kho: Chờ nhập

  Số lượng kho: 0 m

  Số lượng: m

 • Simili bọc ghế sofa 77008F-04. Da PU bọc ghế, simili giả da bọc ghế, vải nỉ giả da bọc ghế

  Mã: 77008F-04

  Giá: Liên hệ

  Kho: Chờ nhập

  Số lượng kho: 0 m

  Số lượng: m

 • Simili bọc ghế sofa 77008F-05. Da PU bọc ghế, simili giả da bọc ghế, vải nỉ giả da bọc ghế

  Mã: 77008F-05

  Giá: Liên hệ

  Kho: Chờ nhập

  Số lượng kho: 0 m

  Số lượng: m

 • Simili bọc ghế sofa 77008F-06. Da PU bọc ghế, simili giả da bọc ghế, vải nỉ giả da bọc ghế

  Mã: 77008F-06

  Giá: Liên hệ

  Kho: Chờ nhập

  Số lượng kho: 0 m

  Số lượng: m

 • Simili bọc ghế sofa 77008F-07. Da PU bọc ghế, simili giả da bọc ghế, vải nỉ giả da bọc ghế

  Mã: 77008F-07

  Giá: Liên hệ

  Kho: Chờ nhập

  Số lượng kho: 0 m

  Số lượng: m

 • Simili bọc ghế sofa 77008F-08. Da PU bọc ghế, simili giả da bọc ghế, vải nỉ giả da bọc ghế

  Mã: 77008F-08

  Giá: Liên hệ

  Kho: Chờ nhập

  Số lượng kho: 0 m

  Số lượng: m

0