Bảng giá vải giả da, simili giả da bọc ghế sofa • Hình SP Mã SP Giá SL Kho Đặt mua
  Da PVC bọc ghế VP-110094VP-110094249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110095VP-110095160,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110096VP-110096150,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110097VP-110097160,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110098VP-110098249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110099VP-110099249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110100VP-110100317,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 110101110101125,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 110102110102120,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 110103110103130,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 110104110104130,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 110105110105130,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 110106110106120,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 110107110107120,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 110108110108120,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 110109110109130,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 110110110110130,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 110111110111120,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 110112110112130,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 110113110113120,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 110114110114120,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 110115110115120,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 110116110116120,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 110117110117120,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 110118110118120,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 110119110119120,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 110120110120140,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 110121110121120,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 110122110122120,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 110123110123120,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 110124110124120,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 11012511012595,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 11012611012695,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 11012711012795,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 11012811012895,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Simili bọc ghế sofa 11012911012995,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  0