Bảng giá vải giả da, simili giả da bọc ghế sofa • Hình SP Mã SP Giá SL Kho Đặt mua
  Da PVC bọc ghế VP-110057VP-110057146,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110058VP-110058262,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110059VP-110059317,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110061VP-110061200,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110062VP-110062153,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110063VP-110063160,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110064VP-110064146,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110065VP-110065200,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110066VP-110066146,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110067VP-110067249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110068VP-110068146,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110069VP-110069170,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110070VP-110070153,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110071VP-110001146,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110072VP-110072249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110073VP-110073189,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110074VP-110074235,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110075VP-110075317,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110076VP-110076249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110077VP-110077249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110078VP-110078160,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110079VP-110079249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110080VP-110080200,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110081VP-110001160,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110082VP-110082200,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110083VP-110083189,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110084VP-110084146,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110085VP-110085290,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110086VP-110086235,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110087VP-110087160,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110088VP-110088160,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110089VP-110089249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110090VP-110090235,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110091VP-110091189,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110092VP-110092200,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110093VP-110093249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  0