Bảng giá vải giả da, simili giả da bọc ghế sofa • Hình SP Mã SP Giá SL Kho Đặt mua
  Da PU bọc ghế 75009-0175009-01142,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75009-0275009-02142,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75009-0375009-03142,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75009-0475009-04142,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75009-0575009-05142,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75009-0675009-06142,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75009-0775009-07142,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75009-0875009-08142,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75009-0975009-09142,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75009-1075009-10142,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75009-1175009-11142,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75009-1275009-12142,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75009-1375009-13142,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75009-1475009-14142,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75009-1575009-15142,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75009-1675009-16142,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110001VP-110001232,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110002VP-110002189,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110003VP-110003249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110004VP-110004249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110005VP-110005213,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110006VP-110006160,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110007VP-110007249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110008VP-110008249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110009VP-110009213,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110010VP-110010189,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110011VP-110011290,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110012VP-110012200,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110013VP-110013249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110014VP-110014249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110015VP-110015249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110016VP-110016249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110017VP-110017304,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110018VP-110018249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110019VP-110019290,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PVC bọc ghế VP-110020VP-110020249,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  0