Bảng giá vải giả da, simili giả da bọc ghế sofa • Hình SP Mã SP Giá SL Kho Đặt mua
  Da PU bọc ghế 75006-0875006-08148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75006-0975006-09148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75006-1075006-10148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75006-1175006-11148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75006-1275006-12148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75006-1375006-13148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75006-1475006-14148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75006-1575006-15148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75006-1675006-16148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75006-1775006-17148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75006-1875006-18148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75006-1975006-19148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75006-2075006-20148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75006-2175006-21148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75006-2275006-22148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75006-2375006-23148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75006-2475006-24148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75007-0175007-01148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75007-0275007-02148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75007-0375007-03148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75007-0475007-04148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75007-0575007-05148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75007-0675007-06148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75007-0775007-07148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75007-0875007-08148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75007-0975007-09148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75007-1175007-11148,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75008-0875008-08134,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75008-0975008-09134,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75008-1175008-11134,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75008-1275008-12134,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75008-1375008-13134,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75008-1475008-14134,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75008-1675008-16134,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75008-1875008-18134,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  Da PU bọc ghế 75008-2075008-20134,000đ/m0 m
  Số lượng: m

  0